Language:

Swop-hanke
Northern Cross-Border Cultural Experts -hanke

Hankeaika 11.12.2010 - 10.12.2013

Kalottikeskuksen hallinnoiman ja koordinoiman Northern Cross-Border Cultural Experts -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa opiskelija- ja opettajavaihdoilla Pohjois-Lapin ja Murmanskin yhteistyötä kulttuurin, koulutuksen ja elinkeinoelämän alueilla.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli lisätä suomalaisten ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja opettajien kiinnostusta Venäjän kulttuuria, koulutusta ja kieltä kohtaan. Venäläiset opiskelijat ja opettajat puolestaan tutustuivat vaihdon aikana alueemme työmahdollisuuksiin ja elinkeinoelämään sekä esimerkiksi jatko-opiskelumahdollisuuksiin.

Kaiken kaikkiaan hanke syvensi naapurimaan kulttuurin, koulutuksen ja kielen tuntemusta ja avaa mahdollisuuksia entistä suunnitelmallisemman ja vankemman yhteistyön tekemiseksi.

Northern Cross-Border Cultural Experts -hankkeen rahoitus myönnettiin Kolarctic Enpi -ohjelmasta, jota operoi Lapin liitto. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin ammattiopiston Sodankylä-instituutti sekä Venäjältä Moskovan yrittäjyysakatemian Murmanskin yksikkö ja Murmanskin teollinen lyseo. Kalottikeskus hallinnoi ja koordinoi hanketta. Hankeaika oli 11.12.2010 - 10.12.2013.

Hankkeen omat nettisivut löytyvät osoitteesta www.kalottikeskus.fi/swop.

Toimintamalli (englanninkielinen):swop 2013_Operating-model.pdf
Projektisuunnitelma (englanninkielinen): swop 2011_Project-plan.pdf